Hjem
Miljøtoksikologi
Kronikk

Kystverket dekker til problema

Kystverket nyttar dei same gamle argumenta for tildekking av ubåtvraket som sist. Då lyt me gjenta dei same gamle motargumenta: Kystverket overvurderer risikomomenta ved heving, og samstundes ignorerer dei viktige faremoment ved tildekking.

Hovedinnhold

Professor Anders Goksøyr ved Biologisk institutt og professor emeritus Einar Sletten ved Kjemisk institutt har skrive ein kronikk om tildekkinga av ubåtvraket U-864, ved Fedje.

Les heile kronikken i Bergens Tidende si nettutgåve, her.

Kronikken sto fyrst på trykk i Bergens Tidende 22. februar.