Hjem
Miljøtoksikologi

Primo17

Miljøtoksgruppa deltok på Primo17 i Faro, Portugal, 5. til 8. mai 2013.

Miljøtoksgruppa på Primo17 i Faro, Portugal. Anders Goksøyr, Elisabeth Ueland...
Miljøtoksgruppa på Primo17 i Faro, Portugal. Anders Goksøyr, Elisabeth Ueland, Marta Eide, Roger Lille-Langøy, Marianne Brattås og juniorforskar Skjalg
Foto/ill.:
Marianne Brattås, Bio

Hovedinnhold

Symposiumserien Pollutant Responses in Marin Organisms (PRIMO) vart i mai 2013 arrangert for 17. gong, Primo17. Serien har alternert mellom Amerika og Europa og denne gongen vart symposiet arrangert ved University of Algarve i Faro, Portugal. Det var omlag 350 deltakarar frå dei fleste verdsdelar og det vart avholdt 4 plenumsføredrag, 137 platformpresentasjonar og 203 posterpresentasjonar. Tematisk var føredraga samla i bolkar relatert til PRIMO-akronymet; frå havforsuring og klimaendringar til hormonforstyrringar og biomarkørar. Tre fagfellevurderte tidsskrift gjev ut spesialutgåver med artiklar basert på føredraga frå PRIMO17; Marine Environmental ResearchAquatic Toxicology og Environmental Science & Pollution Research.

Miljøtoksikologigruppa deltok som tradisjon tru på PRIMO og bidrog med både føredrag og posterar.

 

Føredrag

INTEGRATIVE ENVIRONMENTAL GENOMICS OF COD(GADUS MORHUA): MECHANISMS UNDERLYING METHYLMERCURY‐ AND PCB 153 INDUCED TOXICITY
O. A. Karlsen, F. Yadetie, S. Bjørneklett, K. Berg, M. Eide, P. Puntervoll, C.Hogstrand, A.Goksøyr*

 

ENVIRONMENTAL CONTAMINANTS ACTIVATE HUMAN AND POLAR BEAR (URSUS MARITIMUS) PROMISCUOUS XENOBIOTIC RECEPTOR (PXR,NR1I2) DIFFERENTLY
R. Lille‐Langøy*, M. Rusten, M.R. Milnes, R. Male, J.J.Stegeman,J.V.Goldstone, B. Blumberg, A.Goksøyr

 

INTEGRATIVE ENVIRONMENTAL GENOMICS OF ATLANTIC COD (GADUS MORHUA): EXPOSURE OF COD LIVER SLICES TO ENVIRONMENTAL CONTAMINANTS
M. Eide*, O. A. Karlsen, P. A. Olsvik, H. Kryvi, T. Størseth, A.Goksøyr

 

BURBOT (LOTA LOTA) EXPOSED TO ORGANICPOLLUTANTS IN MJØSA LAKE (NORWAY) – CHANGES IN HEPATIC PROTEIN PATTERNS
M. Brattås*,N. Vadøy,J.L. Lyche, V. Berg, A.Goksøyr

 

Poster

VITAMIN D RECEPTOR (VDR) IN ATLANTIC COD (GADUS MORHUA): A PUTATIVE ROLE IN SENSING AND RESPONSE TO FOREIGN TOXIC SUBSTANCES
E. Ueland*, O. A. Karlsen, M. Eide, R. Lille‐Langøy, P. A.Olsvik, B. E.Grøsvik, E.J. Lock, A.Goksøyr

 

FUNCTIONAL IMPLICATIONS OF INTRA‐SPECIES SEQUENCE VARIATIONS IN PROMISCUOUS XENOBIOTIC RECEPTOR (PXR/NR1I2) IN ZEBRAFISH (DANIO RERIO)
R. Lille‐Langøy*, O.A. Karlsen, L. Myklebust, M. Rusten, R. Male, A.E. Mork‐Jansson, J.V. Goldstone, J.J.Stegeman, B. Blumberg, A.Goksøyr

 

THE ZFL CELL LINE IS NON‐RESPONSIVE TO ENDOCRINE DISRUPTING CHEMICALS COMPARED PRIMARY HEPATOCYTES FROM ZEBRAFISH (DANIO RERIO)
M. Eide*, M. Rusten, K.H.Jensen, R. Male, A.Goksøyr