Hjem
Miljøtoksikologi
Nyhende

Miljøfokus hos Økokrim

Persistente organiske miljøgifter (POPar) er i fokus hos ØKOKRIM. Miljøkriminalitet som forureinings- og naturkriminalitet vert etterforska av Miljøkrimavdelinga.

Hovedinnhold

Spesialetterforskar cand. scient Vivian Miksch Fredenborg hos Økokrim har i 2011 og 2012 hatt fokus på Stockholmkonvensjonen og persistente organiske miljøgifter (POPar). Les meir om dette i Miljøkrim - Tidsskriftet for miljøkriminalitet nummer 3 desember 2011 (pdf-fil).

Som ein oppfølgjar til artikkelen om Stockholmskonvensjonen har Fredenborg skrive om POPar og helseeffektar  av eksponering, mellom anna utvikling av insulinresistens. 

 

Jerome Ruzzin frå Miljøtoksikologigruppa publiserte saman med andre i 2010 ei studie om korleis POPar bidrog til utvikling av insulinresistens og metabolsk sjukdom hos mus. Artikkelen kan lesast her (pdf-fil)

 

J. Ruzzin, R. Petersen, E. Meugnier, L. Madsen, E.J. Lock, H. Lillefosse, T. Ma, S. Pesenti, S. Brask Sonne, T.T. Marstrand, M.K. Malde, Z.Y. Du, C. Chavey, L. Fajas, A.K. Lundebye, C.L. Brand, H. Vidal, K. Kristiansen, L. Frøyland.

 Persistent Organic Pollutant Exposure Leads to Insulin Resistance Syndrome.Environmental Health Perspectives 118 (4):465-471, 2010. Impact factor: 7.04