Hjem
Miljøtoksikologi

Effekter av eksponering for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) på leverproteomet til polartorsk

Polartorsk er en nøkkel-art i det marine økosystemet i Arktis, og utgjør den primære næringskilden til en rekke pattedyr og sjøfugler. Vi har i dag begrenset kunnskap om polartorsk sin sensitivitet mot miljøgifter, inkludert olje-relaterte forbindelser.

Polar cod under the Arctic ice cap
Polartorsken (Boreogadus saida) lever under isen som larver og ungfisk før den migrerer ut i åpent vann.
Foto/ill.:
Peter Leopold, Arktisk og marin biologi, Universitetet i Tromsø

Hovedinnhold

Offshore- og petroleumsindustri beveger seg inn i polare områder og arktiske strøk. Uønskede utslipp av olje og oljerelaterte forbindelser utgjør  dermed en potensiell trussel for viktige arktiske marine arter. Polartorsk er en nøkkel-art i det marine økosystemet i Arktis, og utgjør den primære næringskilden til en rekke pattedyr og sjøfugler. Vi har i dag begrenset kunnskap om polartorsk sin sensitivitet mot miljøgifter, inkludert olje-relaterte forbindelser. PAHer er en klasse av organiske forbindelser som består av to eller flere sammenslåtte benzenringer og finnes i et utall av forskjellige konformasjoner. PAHer er en viktig bestanddel av råolje. I denne oppgaven skal vi studere effekten av PAH på proteinuttrykningen i leveren til polartorsk etter eksponering for PAH modellforbindelsen benzo[a]pyren (BaP). Leveren er det viktigste organet i detoksifiseringen av PAHer og uttrykker en rekke proteiner involvert i biotransformasjonen av slike forbindelser. Ved å studere effekter på den globale uttrykningen av proteinene i lever kan vi få verdifull informasjon om de fysiologiske effektene av PAH eksponering.

 

Teknikker som vil bli benyttet i oppgaven 

  • Homogenisering av leverskiver eksponert mot BaP.
  • Måling av proteinkonsentrasjon ved hjelp av absorbans og plateleser
  • Analyse av proteinprøver vha gelelektroforese (SDS-PAGE)
  • Spesifikk analyse av enkeltproteiner med protein immunoblotting (Western-blotting)
  • Etablering av SRM/MRM-massespektroskopi for kvantifisering av proteinekspresjon

 

Dette arbeidet er en del av The Polarisation Project - et internasjonalt forskningsprosjekt som fokuserer på polartorsken. Prosjektet blir ledet av Dr Jasmine Nahrgang ved Institutt for arktisk og marin biologi ved Universitetet i Tromsø. 

 

Vil du vite mer?

Kontakt Forsker Odd André Karlsen
Telefon: 55 58 46 51
Epost: odd.karlsen@bio.uib.no