Hjem
Miljøtoksikologi

Molekylær karakterisering av reseptorer involvert i håndteringen av fremmedstoffer i torsk

Transkripsjonsfaktoren PXR (pregnan X receptor/promiscuous xenobiotic receptor) er ikke tilstede i torsk. Dette er en transkripsjonsfaktor som i andre vertebrater har en essensiell rolle i gjenkjennelsen og håndteringen av skadelige kjemikalier og forbindelser.

Luciferaseassay

Hovedinnhold

Torsken sitt genom ble nylig sekvensert og publisert. Dette  har åpnet for annotering og kartlegging av alle genene som er til stede i torsk. Med bruk av bioinformatiske verktøy har vi nylig har gjort et veldig interessant funn: transkripsjonsfaktoren PXR (pregnan X receptor/promiscuous xenobiotic receptor) er ikke tilstede i torsk. Dette er en transkripsjonsfaktor som i andre vertebrater har en essensiell rolle i gjenkjennelsen og håndteringen av skadelige kjemikalier og forbindelser. Dette åpner spennende spørsmål om hvordan torsk har utviklet andre mekanismer for å håndtere eksponering mot fremmedstoffer. Vi har et pågående arbeid der vi undersøker om en homolog av PXR, VDR (vitamin D reseptor), har overtatt PXR sin rolle som en xenobiotisk reseptor. En annen transkripsjonsfaktor som gjenkjenner fremmedstoffer er AhR (aryl hydrokarbon receptor). AhR gjenkjenner dioksin-like forbindelser og initierer genuttrykningen av mange enzymer med viktige roller i biotransformasjonen (bl.a. CYP1A). AhR fra torsk er ikke fullstendig karakterisert, heller ikke når det gjelder substratspesifisitet. I denne oppgaven vil vi klone genet som koder for AhR i torsk, og benytte dette i et luciferase ligandaktiveringsassay for å studere AhR sin evne til å binde og aktiveres av ulike fremmedstoffer. 

 

Teknikker som vil bli benyttet i oppgaven

 

  •  Resing av RNA fra levervev og tillaging av cDNA
  •  Kloning av gen
  •  Dyrkning av bakterier og cellekulturarbeid
  •  Luciferase ligandaktiveringsassay
  •  Bruk av bioinformatiske verktøy for analyser av proteinsekvens
  •  Fylogenetiske analyser

 

Vil du vite mer?

Kontakt Forsker Odd André Karlsen
Telefon: 55 58 46 51
Epost: odd.karlsen@bio.uib.no