Hjem
Miljøtoksikologi

”Nye” miljøgifter og cocktaileffekter

Det er et faktum at organismer ikke utsettes for enkeltforbindelser i miljøet, men en blanding av en rekke ulike stoffer i forskjellige sammensetninger og konsentrasjoner. Det har også blitt vist at eksponering mot enkeltstoffer ikke trenger å resultere i toksiske effekter, men dersom man eksponeres mot det samme stoffet i kombinasjon med andre forbindelser, kan det føre til en toksisk effekt.

250 µm tjukke leverskiver dyrka i kultur for ekspnering for miljøgifter
Foto/ill.:
Marta Eide, Institutt for biologi, UiB

Hovedinnhold

Vi har nylig etablert et in-vitro system i vårt laboratorium der vi kan studere effekter på gen/protein-uttrykningen i lever etter eksponering mot miljøgifter. I denne teknikken skjæres tynne skiver av  torskelever (250 mikrometer tykke vha. en microslicer, 1 cm i diameter) som kan kultiveres i medium opp til 72 timer. Dette muliggjør effektive analyser av både dose-respons, og tidsserier. Det er et faktum at organismer ikke utsettes for enkeltforbindelser i miljøet, men en blanding av en rekke ulike stoffer i forskjellige sammensetninger og konsentrasjoner. Det har også blitt vist at eksponering mot enkeltstoffer ikke trenger å resultere i toksiske effekter, men dersom man eksponeres mot det samme stoffet i kombinasjon med andre forbindelser, kan det føre til en toksisk effekt. Dette blir omtalt som ”cocktail” effekter. In vitro assayet vi har utviklet lar oss på en effektiv måte forsøke ut ulike eksponeringssituasjoner med både enkeltforbindelser og blandinger, og vi vil i denne oppgaven benytte dette til å studere effekter av ”nye” miljøgifter (emerging contaminants), både enkeltvis og i blandinger. Analyser av genuttrykk og protein uttrykning vil bli brukt for å se  på responser etter eksponeringen.

 

Teknikker som vil bli benyttet i oppgaven

 

  •  Disseksjon av lever
  •  Preparering av lever-skiver og kultivering
  •  Eksponeringsassay
  •  Rensing av RNA/protein
  •  Tillaging av cDNA og qPCR
  •  Proteinanalyser (proteomikk)

 

 

Vil du vite mer?

Kontakt Forsker Odd André Karlsen
Telefon: 55 58 46 51
Epost: odd.karlsen@bio.uib.no