Hjem
Miljøtoksikologi

Funksjonell karakterisering av vitamin D-reseptorer fra torsk

Torsk, i motsetning til menneske, har 2 utgaver av VDR (alfa og beta), men vi har ikke i dag noen kunnskap om disse har divergert til hver sin funksjonelle rolle. VDR alfa og beta fra torsk har høy sekvenslikhet, men vi har vist i laboratoriet at VDR alfa binder og aktiveres mer av reseptorens naturlige ligand, vitamin D, enn det VDR beta gjør.

Strukturen av vitamin D-reseptor, VDR
Foto/ill.:
Illustration: Odd André Karlsen

Hovedinnhold

Vitamin D-reseptor (VDR) kontrollerer uttrykningen av ulike gener involvert i en rekke forskjellige fysiologiske funksjoner. VDR er blant annet involvert i reguleringen av kalsium- og fosfathomeostasen i celler, og sørger for rett komposisjon av beinmineraler i skjelettet. Reseptoren medierer også uttrykkingen av ulike gen med roller i immunsystemet, sentralnervesystemet og i ulike krefttyper. Torsk, i motsetning til menneske, har 2 utgaver av VDR (alfa og beta), men vi har ikke i dag noen kunnskap om disse har divergert til hver sin funksjonelle rolle. VDR alfa og beta fra torsk har høy sekvenslikhet, men vi har vist i laboratoriet at VDR alfa binder og aktiveres mer av reseptorens naturlige ligand, vitamin D, enn det VDR beta gjør. I denne oppgaven vil vi se nærmere på ligandbindingssetet på VDR paralogene for å identifisere forskjeller i aminosyre komposisjon, og forsøke å identifisere hvilke aminosyrer som er involver i bindingen av ligander ved selektivt å bytte ut aminosyrer vi tror kan være involvert i binding av ligand (ved hjelp av in vitro mutagenese).

 

Teknikker som vil bli benyttet i oppgaven

 

  •  Sekvens og strukturanalyser
  •  Luciferase ligandaktiveringsassay
  •  Tillaging av VDR varianter ved hjelp av in vitro mutagenese av torskens VDR-gen 
  •  Heterolog uttrykning og rensing av VDR varianter klargjort for bindingsstudier
  •  AlphaLisa

 

Vil du vite mer?

Kontakt Forsker Odd André Karlsen
Telefon: 55 58 46 51
Epost: odd.karlsen@bio.uib.no