Hjem

Forskningsgruppe for traumepsykologi

Hovedinnhold

Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no
 

Kontakt

 

Gruppeleder
Førsteamanuensis Dagfinn Vinje

Tlf: 55 58 34 44
E-post: dagfinn.winje@psykp.uib.no

 

(For mer informasjon, se våre engelske nettsider.)

Hovedformål for forskningsgruppen er å videreutvikle og utveksle kunnskap om metoder for vurdering og behandling av psykiske plager etter traumatiske hendelser.

Dette innebærer å

- studere potensielt traumatiske hendelsers innvirkning på psykisk helse

- fremskaffe instrumenter for kartlegging av korttids - og langtids traumereaksjoner

- studere mestrings -, sårbarhets - og motstandsfaktorer ved traumereaksjoner

- studere og utvikle behandlingsformer for traumatiserte barn, unge, voksne og eldre

- bygge opp et miljø med forskning, undervisning og klinikk

- samarbeide med helse- og sosialtjeneste vedr kompetanseutvikling innen traumefeltet