Hjem
Forskningsgruppe for traumepsykologi

Samarbeidspartnere

Hovedinnhold

For tiden samarbeider vi med

  • Regiondirektør, psykologspesialist Thomas Høiseth, Aleris UngPlan, Vest

  • FOU-direktør, psykologspesialist Nina Berg, Aleris UngPlan, Vest

  • Seksjonsleder psykologspesialist Mette Borthne Jentoft, Psykiatrisk ungdomsteam, DPS-klinikken, Haukeland Universitetssykehus, Bergen

  • Leder psykologspesialist A. Savita Dalsbø, Traumeteamet, BUP, St Olavs Hospital, Trondheim

  • Seniorpsykolog Kari Troland, Yrkesmedisinsk avd, Haukeland Universitetssykehus, Bergen

  • Konsulent Dagrun Jøsok, Fosterhjemsavd, BUF-etat Vest