Hjem
Forskningsgruppe for traumepsykologi

Traumer og psykisk helse blant unge og voksne

Traumatiske hendelser er ikke uvanlige og kan etterlate seg betydelige psykologiske plager.

Hovedinnhold

Prosjekt:
"Traumer og psykisk helse blant unge og voksne i kliniske og ikke-kliniske utvalg"

Det er behov for å forske på forekomst av traumer og traumereaksjoner i ulike sårbare grupper. Denne studien omfatter unge og voksne med rus-/avhengighetsproblemer og/eller psykiske problemer og som er i behandling ved poliklinikk eller sengeavdeling innen psykisk helsevern. En delstudie omfatter tidligere Nordsjødykkere. Friske gymnaselever fra en skole i Bergen deltar som sammenlikningsgruppe for ungdom.

Studien omfatter potensielt traumatiske hendelser og posttraumatiske reaksjoner blant:

 • yngre pasienter med både rusmisbruks- og psykiatrisk diagnose i poliklinikk
  (samarbeid med Psykiatrisk Ungdomsteam, DPS-klinikken, Haukeland Universitetssykehus, Helse Vest)
 • ungdom i psykiatrisk poliklinikk
  (samarbeid med Traumeteamet v BUP Poliklinikk, St. Olavs Hospital, Helse Midt)
 • voksne pasienter i psykiatrisk døgnavdeling
  (samarbeid med Gjøvik DPS, Innlandet sykehus, Helse Sør-Øst)
 • pasienter i rusbehandlingsinstitusjon
  (samarbeid med Hjellestadklinikken, Helse Bergen)
 • tidligere Nordsjødykkere
  (samarbeid med Yrkesmedisinsk avd, Haukeland Universitetssykehus, Helse Vest