Hjem
Forskningsgruppe for traumepsykologi

Hovedinnhold

Forskningsgruppe i Traumepsykologi

Førsteamanuensis Dagfinn Winje
Dr. psychol/Spes.klin.psyk
Avd for klinisk psykologi, Christies gt 12, 5015 Bergen
Tlf: 55 58 24 96/55 58 94 44

Førsteamanuensis Kjersti Arefjord
Dr. psychol/Spes.klin.psyk
Avd for klinisk psykologi, Christies gt 12, 5015 Bergen
Tlf: 55 58 24 96/55 58 88 84