Hjem
Forskningsgruppe for traumepsykologi

Laksevågprosjektet

Om mulige livslange følger av bombingen av Laksevåg under 2. verdenskrig.

Hovedinnhold

Etter bombingen av Laksevåg. En studie av langtids traumereaksjoner hos ofre etter bombingen av Holen skole. Studien undersøker traumereaksjoner hos pensjonister som var skolebarn da Laksevåg skole ble bombet av de allierte under 2. verdenskrig.

Publikasjoner om prosjektet