Hjem
Forskningsgruppe for traumepsykologi

Hovedoppgaver ved Profesjonsstudiet i psykologi

Hovedinnhold

Flere hovedoppgaveprosjekter ved profesjonsstudiet i psykologi ved Det psykologiske fakultet forsker på traumepsykologi. Disse utarbeides under veiledning av forskningsgruppen for traumepsykologi.

Her er en oversikt over hovedoppgaver, både fullførte og under arbeid, som dreier seg om traumepsykologi.

2012

Per Martin Hvam-Malmedal Løken og Heriette Linnea Reigstad

Associations Between Childhood Trauma, Childhood Sexual Abuse, and Adult Psychological Symptomatology

Veileder Førsteamanuensis Dagfinn Winje

 

Maren Sjøøsten og Karina Lunde

Intrusion and Rumination in Posttraumatic Stress: The Role of Dual Processing Theory

Veileder Førsteamanuensis Dagfinn Winje

2011

Linn Ester Andersen og Ragnhild Troøien

The Prevalence of Childhood Maltreatment and PTSD in an Inpatient Sample of Substance Abusers

Veileder  Førsteamanuensis Kjersti Arefjord

2010

Ingrid Lovise Nordfonn

EMDR-behandling av påtrengjande minner ved PTSD

Veileder  Førsteamanuensis Kjersti Arefjord

 

Hanna Lervik og Lisbeth H. Pedersen

Å gi mening til traumer

Veileder  Førsteamanuensis Kjersti Arefjord

 

Cecilie Bjørge

Ubevisst skyld i kontroll-mestringsteori

Veileder  Førsteamanuensis Kjersti Arefjord 

 

Stine Svangtun og Solveig Lokna

Posttraumatiske reaksjoner blant innsatte

Veiledere Post doc Anita Lill Hansen og Førsteamanuensis Dagfinn Winje

 

Solvei Harila Skjold

Traumer og tilknytning hos unge i fosterhjem

Veileder Førsteamanuensis Dagfinn Winje

 

Marianne Vatne

Riskofaktorer for utvikling av PTSD

Veileder  Førsteamanuensis Kjersti Arefjord 

 

Elisabeth Andreassen

Tentativ tittel: Posttraumatisk stress i risikogrupper

Veileder Førsteamanuensis Dagfinn Winje

2009

Tonje Berge og Mona Hårklau

Barn som lever med vold i familien - Nevrobiologiske konsekvenser

Veileder  Førsteamanuensis Kjersti Arefjord 

 

Helene Charlotte Sande og Øivind Lie

Posttraumatisk stress hos Nordsjødykkere

Veileder Førsteamanuensis Dagfinn Winje og Seniorforsker Kari Troland

 

Kari Kjøllesdal

Seksuelle overgrep og sjølvutvikling

Veileder  Førsteamanuensis Kjersti Arefjord 

 

Sunniva Vallestad

En studie av kontroll-mestringsteori som psykologisk og relasjonell trygghetsformulering

Veileder  Førsteamanuensis Kjersti Arefjord