Hjem

Transformere klimakunnskap med og for samfunnet (TRACKS)

TRACKS logo

Kontakt

Prosjektleder:
Professor Matthias Kaiser, Senter for vitenskapsteori
Tlf: + 47 55 58 24 86
Epost: matthias.kaiser@svt.uib.no

Dr Scott Bremer, SVT, University of Bergen
Phone: +47 55 58 29 85

TRACKS webside

 

Bangladesh er et av de landene i verden som er mest sårbare for klimaendringer. Mange lokalsamfunn i Bangladesh er avhengige av jordbruk som levebrød og er dårlig rustet til å takle ekstremvær. Alle endringer i været vil derfor ha stor innvirkning på disse samfunnene, fra dårlige avlinger til flom eller spredning av smittsomme sykdommer. Det er viktig å forstå virkningen nåværende klimavariasjoner har på disse lokalsamfunnene for å kunne tilpasse seg framtidige klimaendringer. TRACKS fokuserer på lokalsamfunn i det nordøstlige Bangladesh der det er stor usikkerhet knyttet til klimavariasjoner, særlig med hensyn til konsekvensene regntiden har i området.