Hjem

Transformere klimakunnskap med og for samfunnet (TRACKS)

Hovedinnhold

TRACKS logo

Kontakt

Professor Matthias Kaiser, Senter for vitenskapsteori

Dr Scott Bremer, Senter for vitenskapsteori

Dr Anne Blanchard, Senter for vitenskapsteori

Bangladesh er et av de landene i verden som er mest sårbare for klimaendringer. Mange lokalsamfunn i Bangladesh er avhengige av jordbruk som levebrød og er dårlig rustet til å takle ekstremvær. Alle endringer i været vil derfor ha stor innvirkning på disse samfunnene, fra dårlige avlinger til flom eller spredning av smittsomme sykdommer. Det er viktig å forstå virkningen nåværende klimavariasjoner har på disse lokalsamfunnene for å kunne tilpasse seg framtidige klimaendringer. TRACKS fokuserte på lokalsamfunn i det nordøstlige Bangladesh der det er stor usikkerhet knyttet til klimavariasjoner, særlig med hensyn til konsekvensene regntiden har i området.

Forskingsprosjekt
Tre omgitt av vann

Transformere klimakunnskap med og for samfunnet (TRACKS)

I TRACKS undersøkte forskerne hvordan lokalsamfunn i Bangladesh selv kan bidra til å framskaffe og kommunisere best mulig kunnskap om lokal tilpassing til klimaendringer.

Aktuelt
Bilde av fisherman in Bangladesh

På sporet av ny klimakunnskap

Bangladesh er et av verdens mest sårbare land når det kommer til klimaforandringer. Forskere fra UiB har jobbet sammen med lokalbefolkningen rundt Sylhet, i Nord-Øst Bangladesh, for å utvikle nye metoder som kan gjøre det lettere å tilpasse seg det nye klimaet.