Hjem
Transformere klimakunnskap med og for samfunnet (TRACKS)

Partnere

Under finner du en oversikt over TRACKS' partnere.

Hovedinnhold

Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen (SVT)

Senter for vitenskapsteori (SVT) er en tverrfaglig og interfakultær enhet ved UiB med ansvar for forskning på, utdanning i og formidling av vitenskapsteori.

Prosjektkoordinator
Prof. Matthias Kaiser (Principle Investigator)
matthias.kaiser@svt.uib.no

Dr. Scott Bremer (Project Manager)
scott.bremer@svt.uib.no

Dr. Anne Blanchard
anne.blanchard@svt.uib.no

Uni Klima ved Uni Research

Uni Research AS er et nonprofit forskningsselskap som driver klimaforskning gjennom sin Uni Klima avdeling. Uni Klima deltar i pågående aktiviteter og forskningsprosjekt som berører klima både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Aktivitetene inkluderer produksjon av klimakunnskap som kan brukes i beslutningsprosesser på aktuelle nivå, Uni Klima vil bruke denne ekspertisen i TRACKS. Uni Klima har tidligere erfaringer fra Bangladesh (inkludert feltarbeid og klimaanalyser ) i et prosjekt sammen med BCAS som var finansiert av Norges Forskningsråd. Dette er også erfaringer Uni Klima vil ta med seg inn i TRACKS prosjektet.

Følgende personer fra Uni Klima vil være involvert i TRACKS-prosjektet:

Mr. Mathew Reeve - Forsker - Mathew.Reeve@uni.no

Dr. Bhuwan Bhatt - Forsker

Dr. Thomas Toniazzo - Forsker - Thomas.Toniazzo@uni.no

Dr. Odd Helge Otterå - Odd.Ottera@uni.no

Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen (GFI)

Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen er det største instituttet i fysisk meteorologi og klimatologi i Norge. GFI er ledende innen både observasjons- og modelleringsstudier, og vil bidra med viktig infrastruktur for forskning i TRACKS-prosjektet.

Førsteamanuensis Thomas Spengler vil bruke noe av sin forskningstid til TRACKS (Thomas.Spengler@gfi.uib.no).

Uni Rokkansenteret (Rokkan)

Uni Research Rokkansenteret er et tverrfaglig forskningssenter innenfor et vidt felt av samfunns- og kulturforskning. Senteret fokuserer på klimaspørsmål i et samfunnsfaglig perspektiv og vil bidra med ekspertise innen styringsstrategier på flere nivå i utformingen av klimapolitikk, samt ekspertise i statvitenskap.

Dr. Endre Tvinnerheim forsker på deltid i TRACKS-prosjektet. (Endre.Tvinnereim@uni.no).

Department of Aquaculture at the Bangladesh Agricultural University, Mymensingh (BAU)

BAU er det ledende universitetet for landbruksforskning, utdanning og utvikling i Bangladesh. BAU vil bidra i TRACKS-prosjektet med å evaluere innvirkningen klimavariasjon har på jordbruket i nordøst Bangladesh, og med sin ekspertise innen tilnærminger til forskning som inkluderer et innbygger perspektiv med lokale "eksperter" slik det er beskrevet i delprosjekt 3.

Følgende personer fra  Bangladesh Agricultural University er involvert i TRACKS:

Prof. Dr. Mohammad Mahfujul Haque (Ripon) - Forsker (mmhaque1974@yahoo.com)

Mr. Rony - Forskningsassistent

Bangladesh Centre for Advanced Studies (BCAS), Dhaka

BCAS er et uavhengig forskningsinstitutt som påtar seg oppdragsforskning på lokalt og nasjonalt nivå innen bærekraftig utvikling. BCAS vil bidra i TRACKS-prosjektet med sin ekspertise på kvalitative undersøkelser i stor skala i hele Bangladesh.

Følgende personer fra BCAS vil være involvert i TRACKS prosjektet:

Dr. Abu Syed - seniorforsker (Abu.syed@bcas.net)

Mr. Sunbeam Rahman - forsker (sunbeam.rahman@bcas.net)

Mr Nabir Mamnun - forsker (nabir.mamnun@gmail.com)

Dr. Atiq Rahman (Atiq.rahman@bcas.net)

Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET), Dhaka

BUET er et av de mest prestisjetunge universitetene innen vitenskap i Bangladesh. TRACKS vil samarbeide med 'the Institute for Water and Flood' som har ekspertise innen numeriske modeller og dataanalyser relatert til monsuner. TRACKS-prosjektet vil tilsette en ny PhD-student (september 2014), som vil bli veiledet av  Prof. Saiful Islam.

University of Hawaii (UH) i Honolulu, USA

UH er et høyt anerkjent senter innen tropisk meteorologi. TRACKS vil samarbeide med eksperter innen monsun- og tropisk konveksjon for å øke kunnskapen om klimatologi i Bangladesh.

Følgende personer fra UH vil være involvert i TRACKS:

Prof. Bin Wang

Prof. Pao-Shin Chu