Hjem
Forskergruppen Antikken og den klassiske tradisjonen

Tormod Eide er engasjert i Vidarforlagets prosjekt med utgi Aristoteles’ verker på norsk. Han har tidligere oversatt Aristoteles Retorikk (2006) og Politikk (2007), og arbeider nå med Athenernes statsforfatning.

 

I dette verket gjennomgår Aristoteles Athens konstitusjonelle historie med vekt på de avgjørende fasene i utviklingen fra tidlig kongetid til demokrati: Solons lovgivning, mellomspillet under tyranntiden, Kleisthenes’ og Efialtes’ demokratiske reformer, de kortvarige oligarkiske revolusjonene mot slutten av 400-tallet, og den endelige innføringen av et demokratisk styresett i 403. I en avsluttende del beskriver Aristoteles i korte trekk hvordan den athenske forfatningen i praksis fungerte i hans egen tid.

 Athenernes statsforfatning var lenge ansett som tapt, og det vakte stor oppsikt da et nesten komplett eksemplar ble oppdaget på en papyrusrull i British Museum rundt 1890. Skriftet inneholder mye materiale som ikke var kjent tidligere, og det det bidrar betydelig til vår forståelse av det athenske demokrati at de overleverte greske historieverkene (Herodot,  Thukydid, Xenofon) kan suppleres av og sammenholdes med den presentasjon som antikkens største autoritet på politisk teori her gir oss.