Hjem
Forskergruppen Antikken og den klassiske tradisjonen

De siste tyve årene er ettertidens bruk av antikke tekster, monumenter og institusjoner blitt et eget forskningsfelt, som vanligvis kalles resepsjonsstudier (fra det latinske receptio, mottagelse).

Resepsjonsstudier var emnet for et seminar i regi av forskergruppen ved Det norske Institutt i Athen høsten 2007. Seminarinnleggene danner grunnlaget for boken Antikken i ettertiden, som vil utkomme på Universitetsforlaget i starten av 2010. Redaktører er Mathilde Skoie og Gjert Vestrheim. 

Med Antikken i ettertiden presenteres forskningsfeltet resepsjonsstudier på norsk. Alle bidragene er nyskrevet for boken, de fleste av dem av forskere hvis fagområde ikke er antikken, men en ettertid (engelsk renessanse, fransk klassisisme osv.) som står i dialog med antikken. Felles for alle er en resepsjonshistorisk tilnærming der ettertidens bruk av antikken ikke betraktes som en serie av misforståelser og blodfattige etterligninger. Vi ønsker at leseren skal sitte igjen med et inntrykk av mangfoldet i responsen og de utfordringer som ligger i møtet mellom antikken og forskjellige nye kontekster. Ikke minst ønsker vi å fremstille antikkresepsjonen og dens utfordringer på norsk og å skape en norsk fagterminologi. Antikkresepsjon er blitt et emne på universitetene både i Bergen og Oslo, men det foreligger foreløpig ingen norsk bok om emnet. Boken henvender seg både til forskere, studenter og et bredere publikum.