Hjem
Forskergruppen Antikken og den klassiske tradisjonen

Bøker utgitt siste fem år

2010

Gjert Vestrheim og Mathilde Skoie (red.), Antikken i ettertiden (Universitetsforlaget)

Antikken i ettertiden handler om den betydningen Hellas og Roma har hatt
i vestlig kultur fra Karl den stores tid og frem til i dag. Ikke bare
har kunsten og litteraturen vært preget av greske og romerske former og
behandlet temaer fra antikk historie og mytologi, også den politiske og
filosofiske diskusjonen er blitt ført med antikke begreper og med
eksempler hentet fra romerne og grekerne.

Syv av bidragsyterne er tilknyttet Universitetet i Bergen: Mathilde
Skoie gir en innføring i resepsjonsstudier som forskningsfelt og en
oversikt over bruken av antikken på film. Tomas Hägg skriver om
lesningen av antikke romaner i gresk middelalder og Lars Boje Mortensen
om Vergil som kulturhelt i vesteuropeisk middelalder, Gjert Vestrheim
skriver om antikkens betydning hos Goethe og Hölderlin, Jostein Børtnes
om antikken i Hjalmar Gullbergs lyrikk og Bente Kiilerich om gjenbruk av
antikke statuer i moderne billedkunst, mens Jørgen Christian Meyer viser
hvordan  Romerriket er blitt brukt i maktens iscenesettelse fra
middelalderens keiserdømme til vår samtids USA.

Boken inneholder også kapitler om Erasmus, Racine, marki de Sade,
Derrida, opera, palassarkitektur, nygresk poesi og den politiske
diskusjonen på Eidsvoll i 1814. Overalt spiller antikken en viktig og
ofte overraskende rolle.

 

2009

Gjert Vestrheim og Tor Ivar Østmoe (red., overs.), Klassisk talekunst: greske og romerske taler fra Gorgias til Cicero. Med overs. av red., Tormod Eide, Thea Selliaas Thorsen (Vidarforlaget)

 

2008

Tormod Eide, Mette Heuch Berg m.fl. (overs.), Platon: Samlede verker, Bd. 9 (Vidarforlaget)

Tomas Hägg (red.), Kjetterne og kirken: Fra antikken til i dag (Spartacus forlag)

Helge Jordheim, Anne Birgitte Rønning, Erling Sandmo og Mathilde Skoie, Humaniora: En innføring (Universitetsforlaget)

Matti Wiik, Images of Roman Epic Paternity: Anchises in Vergil’s Aeneid (doktoravhandling, latin)

 2007

Tormod Eide (overs., inledning og kommentarer), Aristoteles: Politikk (Vidarforlaget)

Åslaug Ommundsen, Books, Scribes and Sequences in medieval Norway (doktoravhandling, latin)

Thea Selliaas Thorsen: Scribentis imagines in Ovidian Authorship and Scholarship: A study of the Epistula Sapphus (Heroides 15) (doktoravhandling, latin)

Gjert Vestrheim (overs., inledning og kommentarer), Friedrich Hölderlin: Sanger i natten (Gyldendal)

 2006

Tomas Hägg og Jostein Børtnes (red.), Gregory of Nazianzus: Images and Reflections (København: Museum Tusculanum Press, 2006)

Tormod Eide (overs., inledning og kommentarer), Aristoteles: Retorikk (Vidarforlaget)

Tormod Eide, Tore Frost m.fl. (overs.), Platon: Samlede verker, Bd. 3 (Vidarforlaget)

Aslak Rostad, Human Transgression – Divine Retribution: A study of religious transgressions and punishments in Greek cultic regulations and Lydian-Phrygian reconciliation inscriptions (doktoravhandling, gresk)

 2005

Sonia Bjornstad-Velasquez og Mathilde Skoie (red.), Pastoral and the Humanities:
Arcadia Re-inscribed
(University of Exeter Press)

Gjert Vestrheim, Construction of Voice and Addressee in the Hymns of Callimachus (doktoravhandling, gresk)