Hjem
Forskergruppen Antikken og den klassiske tradisjonen

Nyhetsarkiv for Forskergruppen Antikken og den klassiske tradisjonen

Matmangel grunnet klimaendringer bidro til internasjonal konflikt i oldtidsbyen Palmyra og førte til byens undergang, viser ny forskning.
Lær om greske og romerske byer, deres utforming, historie, arkeologi og vår felles europeiske kulturarv. Oppstart 2. april.