Hjem

Translasjonell kreftforskning

Hovedinnhold

The pictures shows some imaging modalities (MRI and PET) used in the clinic to detect brain tumors and to monitor their progression.

Målet av forskningsgruppen er å forstå de biologiske mekanismene som ligger til grund for initiering og progresjon av ondartede svulster, og å identifisere og karakterisere nye molekylære mål som kan brukes til fremtidig utvikling av målrettede terapier, inkludert celle- og genterapi. Vårt laboratorium utfører grunnleggende og preklinisk forskning, med en sterk tilknytning til klinisk forskning. Vårt overordnede mål er å utvikle løsninger som kan testes i det kliniske miljøet.

Vennligst gå inn på de enkelte forskningssidene for å finne ut om detaljer, publikasjoner og prosjektledere.

FORSKNING | MEDISIN
Brain Cells.

Kreftsvulster danner overraskende forbindelser til friske hjerneceller

Friske nerveceller danner synapser med aggressive hjernekreftceller som fremmer vekst og spredning av hjernekreft. Epilepsimedisin kan dempe den farlige kommunikasjonen og muligens inngå i fremtidig behandling.