Hjem
Translasjonell kreftforskning

Nyhetsarkiv for Translasjonell kreftforskning

Gruppen for hjernekreft-immunologi og -terapi skal ha stand på forskningsdagene med hjernesvulstforeningen.
Professor Rolf Bjerkvig ved forskningsgruppen for translasjonell kreftforskning forklarer hvordan forskerne lager miniatyr-hjerner og undersøker hvordan cellene beveger seg inn og ut av kreftsvulsten
Det finnes over 100 krefttyper bare i sentralnervesystemet. Forskningsgruppen for translasjonell kreftforskning ved Institutt for biomedisin har bidratt med data og materiale til et prosjekt for utvikling av et nytt diagnostisk verktøy. Det vil gjøre det enklere for kreftforskerne i klinikken.
Forskningslab for hjernekreftimmunologi og –terapi ved Institutt for biomedisin fikk besøk av generalsekretær for Hjernsvulstforeningen Rolf J. Ledal.
Genmodifiserte poliovirus sprøytet inn i hjernen fører til at hjernekreftpasienter lever i flere år enn med vanlig behandling.
Aminur Rahman, PhD har blitt tildelt "Scholar-in-Training Award" fra den Amerikanske kreftforeningen American Association for Cancer Research (AACR).
Jeg er en medisinstudent på 20 år, studerer ved Universitetet i Bergen og skal nå begynne på mitt tredje år i medisinstudiet. Denne sommeren har jeg gjort noe som er litt uvanlig å gjøre i sommerferien.