Hjem
Gruppe for trygdeøkonomi

Redusert sykefravær

"Raskere tilbake" gir kortere ventetid og redusert sykefravær for kirurgiske pasienter, men ikke for andre pasientgrupper.

Hovedinnhold

Lange ventetider for behandling kan gi økt sykefravær. "Raskere tilbake" har som mål å redusere ventetidene og dermed sykefraværet for pasienter som trenger behandling på sykehus. Forskere ved Rokkansenteret og UiB finner at tiltaket reduserer ventetidene og sykefraværet for kirurgiske pasienter, men ikke for andre pasientergrupper. Hele artikkelen kan lese her: Raskere tilbake