Hjem
Gruppe for trygdeøkonomi
Kronikk

Bærekraftig pensjonsalder

Økt levealder må føre til høyere reell pensjonsalder.

Hovedinnhold

I spalten "Økonomi på søndag" i Bergens Tidende 10. februar i år diskuterer post dok Katrine Vellesen Løken pensjonsalderen i Norge. Hun fremhever der at den obligatoriske norske pensjonsalderen på 70 år er mer enn nok. Utfordringen er å få friske mennesker til å stå lengre enn dagens reelle pensjonsalder på 60 år, sier hun, og at det er der bærekraften i pensjonssystemet utfordres.

Kronikken ligger som vedlegg til siden her.