Hjem
Gruppe for trygdeøkonomi
KRONIKK

-Den vanskelige forskningsformidlingen

-Det er en utfordring for brukere og lesere av forskningsresultater å skille god og dårlig forskning fra hverandre.

Hovedinnhold

I sin siste kronikk i spalten "Økonomi på søndag" i Bergens Tidende drøfter post dok Katrine Vellesen Løken betydningen av å få fram kausaliteten i forskning som presenteres. I kronikken viser hun eksempler på hvor galt det kan gå når dette ikke blir ivaretatt.

Vellesen Løken er post dok ved Institutt for økonomi, og kronikken stod på trykk 30.12.2012. Den ligger som vedlegg på siden her.