Hjem
Gruppe for trygdeøkonomi

Eldrebølgen utfordrer velferden i fremtiden

Utviklingen av forholdet mellom pensjonister og arbeidstakere gjør at flere må jobbe mer og lengre for å opprettholde et høyt velferdsnivå. Alternativet er drastiske velferdskutt eller høyere skattenivå.

Hovedinnhold

Professor Espen Bratberg og førsteamanuensis Astrid Grasdal ved Institutt for økonomi er først ut i en artikkelserie i Bergens Tidende som har tatt for seg fremtidens pensjon og trygd. I artikkelen som stod på trykk i avisa 15. april, gjør de rede for hvorfor det er et problem at det blir færre yrkesaktive per pensjonist og hva det kan bety for framtidige generasjoner.

Artikkelen ligger som vedlegg til siden her.