Hjem
Gruppe for trygdeøkonomi
News

– Behold fedrekvoten

Førsteamanuensis Katrine V. Løken argumenterer for å beholde fedrekvoten i en kronikk i Dagens Næringsliv.

Portrett av Katrine Løken
Foto/ill.:
Bergens Tidende

Hovedinnhold

– Onsdag vedtok Stortinget kutt i fedrekvoten, og regjeringen har varslet nye kutt. Forskning tyder på at dette vil føre til at færre fedre tar permisjon og at de vil ta kortere permisjoner. Er det dette regjeringen ønsker?

 

Dette spørsmålet innleder førsteamanuensis Katrine V. Løkens kronikk som sto på trykk i Dagens Næringsliv 23. mai. Løken argumenterer for at fedrekvoten bør beholdes, og refererer til forskningsresultater på området.

 

– Fire uker med eksklusiv fedrekvote og full lønnskompensasjon ga sterke nok incentiver til å få flere fedre til å ta permisjon, sier Løken.

 

Man observerer også en smitteeffekt.

 

– Smitteeffektene av fedre-kvoten, spesielt blant kolleger, har vært meget viktig for å forklare at mange flere fedre i Norge i dag tar permisjon. Hvis man nå fjerner fedrekvoten og noen dermed velger å ta mindre permisjon, er det mye som tyder på andre vil følge etter.

 

Les hele kronikken.