Hjem
Gruppe for trygdeøkonomi
Nyhet

Her er alle presentasjonene fra Trygdeforskningsseminaret 2014

Trygdeforskningsseminaret 2014 ble arrangert 1.-2. desember i Bergen med ca. 90 deltakere. Seminaret bestod av både inviterte foredragsholdere fra inn- og utland, samt parallelle sesjoner med bidragsytere fra det norske trygdeforskningsmiljøet.

Mikrofon
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Trygdeforskningsseminar ble arrangert av Gruppe for trygdeøkonomi ved Universitetet i Bergen, Folkehelseinstituttet avd. Bergen, og Uni Research Rokkansenteret.

 

Første plenumssesjon hadde "Aktivisering som krav og virkemiddel" som tema, med innlegg av Knut Røed fra Frischsenteret, Inger C. Kann fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og Akershus universitetssykehus, og Michael Svarer fra Århus Universitet.

 

Andre penumssesjon hadde "Mental Disorder and Social Insurance: Prevention or Treatment?" som tema, med innlegg av Sven Bremberg fra Karolinska Institutet og Statens folkhälsoinstitut, Silje Reme fra Oslo Universitetssykehus og Uni Research Helse, samt Rolan Blonk fra TNO Netherland and Utrecht University.

 

Deretter var det tre parallelle sesjoner med tema "Trygd og helse", "Virkninger av pensjonsreformen" og "Legens og NAVs oppfølgningsarbeid".

 

Dag to startet med parallellsesjonene "Sykefravær" og "Perspektiver på folketrygden og dens virkemidler", før konferansen ble avsluttet med en plenumssesjon knyttet til "Kjønnsforskjeller i sykefravær" med innlegg fra Kari Wærness fra Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen, og Arnstein Mykletun fra Folkehelseinstituttet

 

Presentasjonene fra konferansen kan finner du her:

http://trygdeseminar2014.b.uib.no/