Hjem

Utfordringer i etablerte demokratier

Forskningsgruppen studerer grunnleggende utfordringer etablerte demokratier står overfor og de forvandlingene slike demokratier gjenomgår.

Utfordringene og forvandlingene kan relateres til spesifikke forskningsområder som globalisering, internasjonalisering, terrorisme og kontraterrorisme, europeisk integrasjon, og menneskelig sikkerhet. Det siste området inkluderer miljøspørsmål så vel som hvorledes velferdsstaten adresserer vitale utfordringer som arbeidsmigrasjon (og immigrasjon), finanskriser, og en aldrende befolkning.

Side om side med en empirisk tilnærming har forskingsgruppen et teoretisk perspektiv, med fokus på å studere begreper og prinsipper som brukes til å beskrive, forklare, og evaluere politiske hendelser og institusjoner.

Forskning
Georg Picot

Samler forskere engasjert i politisk økonomi

Sampols Georg Picot har tatt initiativ til en seminarrekke om temaer relatert til politisk økonomi, som skal fungere som et samlingssted for forskere og interesserte fra forskjellige fagmiljøer. Ulikhet står sentralt.

Nyheter
Elisabeth Flo, Georg Picot, Nils Halberg

Millionar til unge UiB-forskarar

Forskningsrådet gir prosjektstøtte til tre unge forskartalent ved UiB.

Symposium
Kuhnle

Stein Kuhnle 70 år - Hedret med symposium

22. november fylte Professor Stein Kuhnle 70 år, og gikk dermed av med pensjon. Institutt for sammenliknende politikk hedret Kuhnle med et internasjonalt symposium, "Globalizing Welfare", for å hedre hans store bidrag til instituttet og forskningen på velferdsstaten.

NY PUBLIKASJON
Symposium i Tokyo

Nordisk velferd på japansk

Lignende utfordringer har skapt japansk interesse for den nordiske velferdsmodellen.

FREMTIDENS FORSKERE
Portrett av Georg Picot fra Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen (UiB), avfotografert juni 2017.

Forsker for å hjelpe samfunnets svakeste

Georg Picot har lenge forsket på midlertidige ansettelser i arbeidslivet. I sitt neste prosjekt ønsker han å se på lavtlønnsyrker og hvordan offentlige tiltak påvirker lønn.