Hjem

Uorganisk nanokjemi og Katalyse

Hovedinnhold

Arbeid i hanskeboks

 

Uorganisk kjemi er et av kjemiens kjerneområder, og omfatter kjemiske forbindelser og reaksjoner av samtlige av periodesystemets grunnstoffer. Dette gjenspeiles i den uorganiske kjemiens bredde, som på den ene siden omfatter grunnstoffenes fundamentale egenskaper og reaksjoner, og på den andre siden har gitt opphav til sentrale og varierte forskningsfelt som koordinasjonskjemi, organometallisk kjemi, katalyse, biouorganisk kjemi og faststoffkjemi.
Forskningsaktiviteten er sentrert omkring syntese av nye og funksjonelle uorganiske/organometalliske forbindelser, katalyse og materialer.

Ny doktorgrad
Quadri Coralie

Alternative synteser av polymerer basert på karbondioksid

Coralie C. Quadri disputerer fredag 27. april for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “N-Heterocyclic Carbene Complexes of Titanium as a Novel Class of Catalysts for the Copolymerization of Cyclohexene Oxide with CO2”.

Ny doktorgrad
Andrey Bezrukov

På jakt etter nye nanoporøse polymerer

Andrey Bezrukov disputerer fredag 16. mars 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Development of metal-organic frameworks with hydroxyl and phosphine functionalities for potential applications in adsorption and catalysis"

André Marcel Bienfait

På jakt etter snarveier til ønskelige substanser

André Marcel Bienfait disputerer fredag 06.05.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Aspects of Organolanthanide Redox-Chemistry”.