Hjem
Undervisningsprofesjonalitet og pedagogikk

Sentrale forskningstema

Hovedinnhold

Gruppen har i dag fokus på følgende tema:

Aksjonsforskning som verktøy i profesjonell utvikling (Marit Ulvik, Dag Roness)

Effektiv læring (Arild Raaheim)

IKT i undervisningen (Ingrid Helleve)

Lærerutdannere (Ingrid Helleve, Marit Ulvik)

Lærerutdanning (Ingrid Helleve, Dag Roness, Marit Ulvik, Liv Eide)

Motivasjon for å bli lærer (Dag Roness)

Motivasjon og læring (Arild Raaheim)

Nye lærere (Ingrid Helleve, Marit Ulvik)

Studenters læring i høyere utdanning (Ivar Nordmo)

Universitetets fysiske læringsmiljø: Hvor arbeider/samarbeider studentene på campus? (Ivar Nordmo)

Veiledning (Ingrid Helleve, Marit Ulvik)

Vitenskapelige tilsattes oppfatninger om undervisning og læring (Ivar Nordmo)

Vurdering (Ingrid Helleve)

PhD-veiledning (Arild Raaheim)

Digital vurdering (Arild Raaheim)

Eksamen og alternative vurderingsformer (Arild Raaheim)

Studentaktiv undervisning (Arild Raaheim)

Forholdet mellom undervisning, læring og vurdering (Arild Raaheim)

Forestillinger om/representasjoner av  lærerrollen (Liv Eide)