Hjem
Undervisningsprofesjonalitet og pedagogikk
Ny bok

Lærerers kollegasamtaler

Om profesjonalitet, lærersamarbeid og utvikling av bedre undervisning. Boken er skrevet av Førsteamanuensis Edel Karin Kvam ved Institutt for Pedagogikk

Læreres Kollegasamtaler
Foto/ill.:
Universitetsforlaget

Hovedinnhold

Læreres Kollegasamtaler handler om forholdet mellom lærarsamarbeid og profesjonell utvikling I skolen og gir et empirisk bidrag til problemstillinger om disse tema

Boken er et bidrag til forståelse av den utdanningspolitiske, skoleorganisatoriske og pedagogiske rammen for utøving av en kollektiv lærerrolle. Den vil også kunne gi innsikt i hvordan vi kan forstå lærersamarbeid som kilde til profesjonsutvikling.

 

Les mer her (Innlegg av Universitetsforlaget)