Hjem
Undervisningsprofesjonalitet og pedagogikk

Hovedinnhold

Medlemmer 

Professor Marit Ulvik (leder)

Professor Arild Raaheim

Professor Ingrid Helleve

Førsteamanuensis Liv Eide

Førsteamanuensis Lucas Jeno

Førsteamanuensis Ivar Nordmo

Førsteamanuensis Dag Roness

Førsteamanuensis Edel Karin Kvam

Ph.d.-kandidat Øyvind Wiik Halvorsen

Ph.d.-kandidat  Ane-Malene Saeverot

Forsker Torstein Hole (bioCEED/UPP)

 

 

Eksterne medlemmer (Tidligere og nåværende Ph.D. kandidater veiledet av UPP medlemmer)

Professor Kari Smith, NTNU

Førsteamanuensis Siv Måseidvåg Gamlem, Høgskulen i Volda

Førsteamanuensis Vibeke Solbue, HVL

Førsteamanuensis Anne Karin Sandal, HVL

Førsteamanuensis Anne Kristin Rønsen, HVL

Ph.d.-kandidat Ketil Langørgen, HVL

Førsteamanuensis Kari Røykenes, VID

Førsteamanuensis Kirsti Vindal Halvorsen, Universitetet i Agder

Førstelektor/Ph.d.-kandidat Steinar Sætre, Griegakademiet Institutt for musikk, UiB

Førsteamanuensis Sabreen Selvik, Høgskolen i Østfold

Ph.d. kandidat Øystein Kvinge, HVL

Andre

Masterstudent Jeanette Otterlei Holmar, Høgskulen i Volda

Tidligere universitetslektor Kari Raknes Krüger

Tidlegere førsteamanuensis Eva Sunde