Hjem
Undervisningsprofesjonalitet og pedagogikk

Struktur

UPP er daglig ledet av to professorer, Arild Raaheim og Kari Smith. Sammen har disse ansvaret for driften av UPP. Kari Smith er UPPs daglige leder.

Oversikt over UPP sin struktur
Figur 1: UPP sin struktur