Hjem
Undervisningsprofesjonalitet og pedagogikk
News

Vil FINNUT mer om frafall i læreryrket

Prosjektleder Kari Smith har nettopp sendt inn en FINNUT søknad til Norges Forskningsråd for å forske enda mer på frafall i læreryrket. Pilotstudien viser at Norge, som en rekke andre land, sliter med at kompetente lærere forlater yrket.

Lærer
- Vi trenger mer kunnskap om frafall i læreryrket, sier professor Kari Smith ved Universitetet i Bergen som sammen med andre internasjonale forskningsmiljø har sendt inn søknad til NFR.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Søknaden er resultatet av et internasjonalt initiativ fra professor Kari Smith ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Bergen om å forske på frafallsproblematikken i læreryrket. Selv om det er gjort lite undersøkelser på dette feltet viser undersøkelsene at rundt en av tre lærere slutter før pensjonsalder. Forskere ved SSB har selv beregnet at vi kan mangle opp til 11.000 lærere i 2020. Dette er også et internasjonalt problem, og 8 forskere fra fem land deltar i søknaden for å belyse denne problematikken bedre.

 

UiB har sammen med forskere ved Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskolen Sogn og Fjordane allerede gjennomført en pilotstudie med kvalitative intervjuer av 23 lærere som forlot yrket før pensjonsalder, i tillegg til en review av norsk litteratur om frafall i læreryrket. Resultater fra pilotstudien vil bli lagt fram på NERA-konferansen i mars, og forhåpentligvis på EARLI SIG11 i juni.