Hjem
Undervisningsprofesjonalitet og pedagogikk

Sentrale forskningsprosjekter

Hovedinnhold

  

·       NFR- FINNUT prosjekt ledet av BIOCEED. Arild Raaheim er hovedkontakten, og samarbeidet med UPP er tett.

 

·       Fusk og plagiering i høyere utdanning.  Arild Raaheim med midler fra UiB.

 

·       «Sammen for bedre læring.»  Samarbeidprosjekt mellom UPP, TVEPS, Griegakademiet, bioCEED og CEMPE ved Norges Musikkhøgskole).  Prosjektleder Arild Raaheim.

 

·       NFR- FINNUT prosjekt, Responsive Teaching in Mathematics. Dette er et UH-nett Vest prosjekt administrert av Høyskolen Stord Haugesund. Knut Steinar Engelsen er prosjektleder og Kari Smith er forskningsleder i prosjektet. Ellers er 5 andre UPP medlemmer involvert som forskere.

 

·       Once a Teacher- always a teacher? Prosjektleder Kari Smith. Dette er et bredt internasjonalt samarbeid med ni land om frafall fra læreryrket. Søknad ble levert til NFR-FINNUT I 2014, den fikk meget gode evalueringer, men ikke midler, og i svarbrevet står der at den passer bedre for neste utlysining Praxis, professional practice and competence development. Vi vil styrke søknaden før den sendes inn på nytt. Prosjektet har fått SPIRE midler fra UiB, og UH-nett midler. I tillegg til Smith, er tre andre UPP medlemmer involvert. 

 

·      “Academic Tribes and their Territories in Teacher Education” is a comparative  tudy focusing on teacher educators’ role from three perspectives: teacher educators, student teachers and mentors in three countries: England, Norway and Germany. The research project was first initiated by a research team at the University of East London which also developed the research design, a mixed methods design with questionnaires, interviews and focus groups. In most European countries there is to day no consistent understanding about teacher educators’ role and the competences and qualification needed (EU, 2013). The aim of this study is consequently to develop a deeper understanding of the role. A comparison between various educational contexts across national borders yields important information and can shed new light on the specific system and on teacher education internationally. Det er Marit Ulvik som er UPP kontaktperson for dette prosjektet. 

 

·       InFo-TED, Internasjonal Forum for Teacher Educator Development. Dette er et bredt Europeisk prosjekt med USA deltagelse om å utvikle en forståelse av lærerutdanneres profesjonelle kunnskap. Vi diskuterer muligheter for a skape et Europeisk rammeverk for en profesjonsutdanning av lærerutdannere, innenfor det mer generiske i hva som er kalt The pedagogy of teacher education. Kari Smith er en av initiativtakerne til prosjektet og andre UPP medlemmer er nå trukket inn. Det arbeides med å utarbeide en Erasmus Plus søknad. 

 

·      Motivasjon for lærerprofesjonen, Dag Roness koordinerer prosjektet. 

·      Profesjonalisering av læreryrket, Anne Grete Danielsen .