Hjem
Undervisningsprofesjonalitet og pedagogikk
Bokutgivelse

Ny bok om den digitale lærergenerasjonen

UPP-medlem Ingrid Helleve har sammen med kollegaer bidratt i og redigert en ny bok: Helleve, I., Almås, A. G. & Bjørkelo, B. (red.) (2016). Den digitale lærergenerasjonen. Utfordringer og muligheter. Oslo: Gyldendal.

Forsidebilde Den digitale lærergenerasjonen
Den digitale lærergenerasjonen
Foto/ill.:
Gyldendal Akademisk

Hovedinnhold

I Den digitale lærergenerasjonen spør forfatterne hvorfor det ser ut til å være vanskelig å endre undervisningsmønster i tråd med ønsker fra skiftende politiske myndigheter og skiftende teoriparadigmer.

Forfatterne setter søkelyset på kompleksiteten i lærerrollen og i undervisning og viser at nettopp denne kompleksiteten kan bidra til at teknologien brukes mindre enn forventet.

(fra Gyldendal.no)