Hjem

Utviklingsgeografi

 

Generelt er gruppen opptatt av forholdet mellom natur og samfunn i fattige land i sør, slik dette kommer til uttrykk i menneskelig bruk av naturbaserte ressurser. Gruppen har fokus på produksjon og fordeling av mat. Det innebærer studier av landbruk og fiske og den måten land- og havbaserte ressurser blir fordelt på gjennom globalisering av matvaremarkeder. Forskningen ser på den måten miljømessige og samfunnsmessige forhold både legger forutsetninger for matproduksjon og samtidig er resultat av produksjonen. Gruppen er særskilt opptatt av å knytte klimaendringer til matvaresikkerhet, og analysere migrasjon i konteksten av slike endringer i lokale ressurs-systemer.

Nyheter
Jeppe Kolding (UiB), Shakuntala Thilsted (WorldFish) og Ragnhild Overå (UiB).

Nytt prosjekt skal kjempe mot underernæring

Småfisk har eit enormt potensiale i kampen mot å utrydde svolt. Eit tverrfagleg prosjekt ved Universitetet i Bergen og partneruniversitet i fleire land får no ti millionar kroner til eit prosjekt direkte knytt til tre av FN sine berekraftsmål.

Ny doktorgrad
Yograj Gautam

Matsikkerhet i Humla, Nepal

Yograj Gautam disputerer torsdag 14. desember 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Food System Dynamics and Food Insecurity in Humla, Nepal Himalaya”

Masterprosjekt
Anna på helgetur til Cape Coast

Kjønn og jordbruksproduksjon i Ghana

Mitt masterprosjekt handler om å undersøke om og hvordan kjønn spiller inn i jordbruksproduksjonen, både i avgjørelser knyttet til produksjonen og i fordeling av arbeidsoppgaver.

ALUMNI
Nina Bergan Holmelin

Forsker/ph.d.-kandidat ved CICERO Senter for klimaforskning

Nina Bergan Holmelin tok bachelorgrad i utviklingsstudier med spesialisering i geografi og fullførte mastergraden i geografi i 2010. I dag er hun forsker/ph.d.-kandidat ved CICERO Senter for klimaforskning.

Masterprosjekt
Fangst

En lokalitet som et matsystem

Mitt masterprosjekt går ut på anvende blant annet systemteori for å identifisere hvilke faktorer og aktiviteter som påvirker utbredelsen av matsikkerhet i Aasiaat på Grønland.