Hjem
Utviklingsgeografi

Kontaktinformasjon

Fosswinckelsgate 6.
Fosswinckelsgate 6.

Leder av forskergruppen

Tor Halfdan Aase

 

Besøksadresse

Institutt for geografi

Fosswinckelsgate 6, 7. etasje