Hjem
Utviklingsgeografi

Nyhetsarkiv for Utviklingsgeografi

Mitt masterprosjekt handler om å undersøke om og hvordan kjønn spiller inn i jordbruksproduksjonen, både i avgjørelser knyttet til produksjonen og i fordeling av arbeidsoppgaver.
Du må ha lyst til å jobbe med mennesker og ha en stor interesse for faget du skal undervise. Det smitter over og elevene trenger og fortjener interesserte og engasjerte lærere.
Terje Tvedt fra UiB fikk Peter Sather-støtte sammen med Mathias Kondolf fra Department of Landscape Architecture & Environmental Planning ved UC Berkeley til videreføring av et prosjekt i Kairo by.
Velg mellom seks PhD-kurs ved årets Bergen Summer Research School. Kursene tar for seg migrasjon, høyere utdanning, global helse, vannforvaltning, fattigdom, og språkbruk i det offentlige rom.
Fisk har unike kvalitetar som ernæring og har i sjølv små mengder avgjerande positiv innverknad på helsa. Likevel manglar fisk ofte i globale helsetiltak for å redusere under- og feilernæring i sårbare grupper som gravide, ammande mødrer, barn og fattige.
Mitt masterprosjekt går ut på anvende blant annet systemteori for å identifisere hvilke faktorer og aktiviteter som påvirker utbredelsen av matsikkerhet i Aasiaat på Grønland.
Netflix har kjøpt Terje Tvedts film "En reise i vannets fremtid". Den ligger ute under navnet “The Future of Water”
Inger Elisabeth Måren, postdoktor ved Institutt for geografi, valgte å reise til University of California Berkeley for ett semester.
I et nytt og storstilt historieprosjekt ønsker professor Terje Tvedt å forklare hvorfor den industrielle revolusjon oppsto i Europa og ikke i Asia. Tvedt er nå i finalerunden til ERC Advanced Grant.
Masterprosjektet mitt handler om integreringsutfordringene til nordkoreanske flyktninger som prøver å tilpasse seg et moderne demokratisk og kapitalistisk samfunn i Sør-Korea.
Kvar er makta? Kvifor kjem ikkje fattige bønder seg ut av fattigdomen? Er den globale dominansen til oljeselskapa evigvarande og uunngåeleg? Korleis formar lokalpolitikken tiltak for klimatilpassing? Kan ein snu interessekonflikter til konstruktiv dialog i planleggingsprosessar?
Professor Terje Tvedt ved Institutt for geografi fikk Formidlingsprisen 2015 10. november.
Professor Terje Tvedt har mottatt International Water History Assosiation (IWHA) sin pris for fremragende forskning for 2015.
Aldri før i historien har mennesker påvirket biosfæren i så stor grad som over de siste femti åra. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på våre behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine.
Lokal forvaltning av skog blir i økende grad sett på som en viktig komponent innen miljøstyring. I den indiske delstaten Uttarakhand har en reformprosess ført til at de kvasi-tradisjonelle skogrådene har blitt obligatoriske i hver landsby. I dette doktorgradsprosjektet ser jeg på hvordan forskjellige aktører (staten, NGOer og den rurale befolkningen) ser på og prøver å påvirke reformprosessen,... Les mer
Himalaya-kjeden omtales ofte som «den tredje pol» fordi den inneholder de største ferskvannskildene på jorda, nest etter nord- og sydpolen.