Hjem
Vertebrate Evolution & Development Research Group

Fiskehistopatologi – best course ever!

Emnet BIO381 Fiskehistopatologi har gjentatte år fått svært positive studentevalueringer.

Foto/ill.:
Sindre Grotmol

Hovedinnhold

Sist BIO381 Fiskehistopatologi ble evaluert fikk det 10 av 10 mulige poeng fra studentene i samlet vurdering av kurset, med flere kommentarer om at kurset var det beste de noensinne hadde tatt. Studentene meldte også i evaluering at emnet var et av de mest arbeidsintensive de hadde tatt i studiet, men likevel var den samlede vurdering svært positiv. Kurset er obligatorisk i fiskehelsestudiet, men flere studenter fra andre program, og også andre institusjoner, tar kurset.

Fiskehistopatologi er et populært kurs der studentene presterer godt og det er ikke bare studentene som er entusiastiske over emnet - også faglærerne er engasjerte og utviser stor formidlingsglede.

Emneansvarlig er Sindre Grotmol, og undervisningen blir gitt i samarbeid med Harald Kryvi og veterinær Hege Hellberg. Underviserne trekker fram tre forhold som de mener er en del av suksessoppskriften, og som er særskilt for dette emnet:

1. Kurset undervises intensivt – hver dag i fire uker – noe som gjør det mulig å holde et konsentrert fokus gjennom hele kurset. Studenter og forelesere arbeider tett sammen, og blir godt kjent med hverandre. Dette gir et trygt og åpent læringsmiljø. Miljøet som skapes på kurssalen tror jeg er en nøkkelfaktor i læringsutbyttet, forteller Sindre Grotmol. I tillegg gir veksling mellom laboratoriearbeid og korte forelesninger på kurssalen innholdsrike dager for studentene. 2. Det fins et svært godt grunnlagsmateriale med om lag 7000 mikroskopiske snitt, og opp mot 800 bilder - alt opparbeidet gjennom mange års innsats.

3. Undervisningsmetodene vi benytter er en kombinasjon tavleundervisning og ppt-presentasjoner. I tillegg anvender vi moderne mikroskop hvor fem personer kan se på snitt samtidig i små kollokvier. Tilbakemeldingene vi får vitner om at god, gammeldags tavleundervisning fortsatt har noe for seg, mener Harald Kryvi. Tavle og fargekritt er et flott supplement til moderne teknikk, og er i flittig bruk under forelesningene. Studentene setter stor pris på denne formen for undervisning, selv om det innebærer at de må notere mer selv. Patologidelen av kurset undervises som ppt-presentasjoner, med utstrakt bruk av bilder. Dette gir studentene en stor visuell assosiasjonsramme, og muliggjør tett kobling til andre fag innen fiskehelse. Som det fremgår, er innlæringen i faget først og fremst bygget på bruk av visuelle virkemidler: Studentene ser på vakre snitt som gir innblikk i en spennende ny verden - de må tegne disse i egen journal. I andre rekkekommer det visuelle innhold i forelesningene - med bruk av tavle og bilder.

Kombinasjonen av stor faglig kompetanse, engasjement og formildingsglede gir en inspirerende læringsopplevelse som studentene klart gir uttrykk for i sin evaluering av emnet.

 

Bildet viser netthinne fra kveite angrepet av nodavirus - rødfargen indikerer tilstedeværelse av viruspartikler. Foto Sindre Grotmol