Hjem
Visualisering

Oversikt

Visualiseringsgruppen på UiB Institutt for Informatikk i Bergen, Norge, forsker på nye visualiseringsløsninger for brukere fra flere domener for å muliggjøre effektiv utforskning, analyse og/eller presentasjon av data.

Hovedinnhold

Datasett er vanligvis resultater fra eksperimentale målinger (f.eks., medisinske avbildninger med datatomografi (CT) eller seismiske målinger), datasimuleringer (f.eks., computational fluid dynamics simulation), or teoretisk modellering (e.g., dynamisk systemmodellering).


Brukermål inkluderer

  • presentering av viktig informasjon til andre (f.eks., i en sammarbeids-setting eller for disseminering),
  • analyse av konkrete hypoteser for å enten bekrefte eller forkaste dem (f.eks., for medisinsk diagnose eller under analyse av ett nytt ingeniørdesign), og
  • å finne ny, muligens uventet informasjon (f.eks., for utforskning av trender og outliers).  


Visualiseringsforskning kan kategoriseres f.eks.,

  • ved å skille mellom bruksdomener (f.eks., medisinsk visualisering, strømvisualisering, osv.) eller
  • ved forskjellig visualiseringsteknologier (e.g., interaktiv visuell analyse, illustrativ visualisering, osv.).

Her gir vi en oversikt over vår forskning med hensyn til begge disse kategoriene.

Visualisering for...

Medisin

Vi forsker på nye visualiseringsteknikker for medisinsk diagnose, planlegging av kirurgiske inngrep og andre medisinske prosedyrer.

Klimaforksning & Meteorologi

Visualiseringsforskning er forskning for å støtte analyse av tidsbestemte data fra 3D simuleringer av klima og vær.

Olje- & Gas-Utvinning

Vår forskning er orientert mot behovene for å tolke store seismiske datasett og for 3D inspeksjoner for drilling av brønner.

Molekylærbiologi

Interaktiv 3D-visualisering gir eksperter en bedre forståelse av de komplekse strukturene og dynamikkene i store proteiner.

Visualisering gjennom...

Interaktiv Visuell Analyse

Interaktiv visuell analyse ("visuell analyse") tillater en iterativ informasjonsdrilling ned i komplekse data.

Illustrativ Visualisering

Illustrativ visualisering benytter seg av en variasjon av forskjellige stiler for å tillate fokus+kontekst visualiseringer med hensyn til brukerpreferanser.

GPU-basert Visualisering

Bruk av moderne grafikk-hardware tillater interaktiv visualisering av store datasett til en grad som ikke tidligere var mulig.