Hjem
Visualisering

Visualiseringsprosjekter

Hovedinnhold

IllustraSound

Beskrivelse: Fokuset til dette prosjektet er visualisering av medisinsk ultralyddata. Prosjektets mål er å utvikle nye visualiseringsteknologier for å løse problemene med å tolke ultralyddata ved å legge inn andre typer medisinske data.

Periode: 2009 - 2012
Finansiering: Norwegian Research Council
Partnere:
UIB, CMR, HUS

 

SemSeg

Beskrivelse: Dette prosjektets mål er å utvikle en ny segmenteringsmetode for ustødige strømmer, som har elegansen og spesifisiteten til en (stødig) VFT. Men som gir riktige resultater for ustødige strømmer også. Dette prosjektet har også som målsetting formulere en god teoretisk mekanisme for å beskrive strukturelle egenskaper i tids-avhengige strømmer.

Periode: 2009 - ..
Finansiering: European Commission (FP7)
Partnere: UIB, University of Magdeburg, ETH Zurich, VRVis

 

GeoIllustrator

Beskrivelse: GeoIllustrator ønsker å utvikle nye og bedre metoder for å digitalt illustrere geologiske data og konsepter. Prosjektet forsker på og utvikler nye interaktive og illustrative visualiseringsteknikker for geoviteskap. Noe som vil hjelpe med forståelse og tolkning av overflate og underjordisk geologi.

Periode: 2009 - 2012
Finansiering: StatoilHydro
Partnere:
UIB, CMR, StatoilHydro, CIPR, Department of Earth Science

 

VisMaster

Beskrivelse: VisMaster er ett European Coordination Action Project med fokus på forskning innen feltet Visuell Analyse. Målet med dette koordineringsprosjektet er å samkjøre europeiske akademiske og industrielle forskning og utviklings-sentre fra flere forskjellige fagområder for å danne ett sterkt visuell analyse-forskingsmiljø.

Periode: 2009 - 2010
Finansiering: European Coordination Action
Partnere: ...

 

eLAD

 

Beksrivelse: For dette prosjektet er hovedmålet å bygge laboratorier og fasiliteter for utvikling, evaluering og design av framtidens e-centre. Dette er basert på arbeidsprosesser, mykvare-verktøy og automeringsprosesser gjennom hele planlegging og utføringen av brønndrillingsopperasjoner.

Periode: 2009 - ...
Finansiering:
Research Council of Norway, StatoilHydro ASA and ConocoPhillips Norway.
Partnere: International Research Institute of Stavanger, CMR and Institute for Energy Technology