Hjem

Medieestetikk

Forskningsgruppa for medieestetikk arbeider med analyse av medienes tekster på ulike nivåer. Gruppens medlemmer forsker blant annet på film og fjernsyn, dataspill og politisk retorikk. Med utgangspunkt i de humanvitenskapelige områdene av medievitenskapen studerer vi bildespråk og retorikk, sjangere, medieteknologier og interaksjonsformer.

Forskningsinteressene spenner vidt, fra massemedier og populærkultur til kunst og politikk. Gruppen har en særskilt interesse i det tverrfaglige feltet visuell kultur, i forlengelsen av aktivitetene ved forskningssenteret Nomadikon.

NY PUBLIKASJON

Death in Classic and Contemporary Film: Fade to Black

Professor Asbjørn Grønstad har publisert et kapittel i boken Death in Classic and Contemporary Film: Fade to Black.

Ny bok om TV-serier
Illustrasjon fra The Wire

"The Wire" og den tredje gullalderen

TV-serier er den nye filmen, heter det. Eller til og med den nye romanen? Denne boken tar utgangspunkt i TV-serienes nye status og enorme suksess og viser hvordan og hvorfor denne utviklingen har funnet sted.

Ny publikasjon
Ny publikasjon

Den dokumentariske teikneserien

Teikneserien, animasjonsfilmen og det verkelege.