Hjem

Film, Fjernsyn og Visuell Kultur

Hovedinnhold

Introbilde

Forskningsgruppa for Film, fjernsyn og visuell kultur har en mangfoldig og heterogen innretning, med medlemmer som studerer og analyserer audiovisuelle medier fra en rekke ulike kritiske og teoretiske perspektiver, med blikk mot både estetiske og narrative aspekter.