Hjem

Medieestetikk

Introbilde

Forskningsgruppen for medieestetikk arbeider med film, fjernsyn, dataspill og visuell kultur ut fra analytiske, teoretiske og historiske perspektiver. Med forankring i det humanvitenskapelige feltet av medievitenskapen studerer gruppen disse medienes form og innhold, materielle uttrykk, teknologi, sjangre, og kulturelle verdi.

Forskningsinteressene favner vidt, fra massemedier og populærkultur til kunst og politikk. Gruppen har en særskilt interesse i det tverrfaglige feltet Visuell Kultur, i forlengelsen av aktivitetene ved forskningssenteret Nomadikon, samt i ulike etiske aspekter ved medieestetiske uttrykk

Bokutgivelse
Forsiden til boka "Transgression in Games and Play"

Transgression in Games and Play

Ved å fokusere på den faktiske spilleropplevelsen, tilbyr boken en kontekstuell forståelse av innhold og praksis som vanligvis kun blir fremstilt som problematisk.

Antologi med bidrag av Øyvind Vågnes og Asbjørn Grønstad
Antologi med  bidrag av  Øyvind Vågnes og Asbjørn Grønstad

Antologi med bidrag av Øyvind Vågnes og Asbjørn Grønstad

Øyvind Vågnes og Asbjørn Grønstad med artikler i Antologien Farewell to Visual Studies.

Bokutgivelse
Satochin

Spill bak jernteppet

Dataspill som et medium for politiske og kulturelle ytringer under den kalde krigen.