Hjem
Medieestetikk

Om forskningsgruppen

Hva vi forsker på, hvordan du kan kontakte oss og hvem vi samarbeider med.

Hovedinnhold

Forskningsgruppen for medieestetikk arbeider med film, fjernsyn, dataspill og visuell kultur ut fra analytiske, teoretiske og historiske perspektiver. Med forankring i det humanvitenskapelige feltet av medievitenskapen studerer gruppen disse medienes form og innhold, materielle uttrykk, teknologi, sjangre, og kulturelle verdi.

Forskningsinteressene favner vidt, fra massemedier og populærkultur til kunst og politikk. Gruppen har en særskilt interesse i det tverrfaglige feltet Visuell Kultur, i forlengelsen av aktivitetene ved forskningssenteret Nomadikon, samt i ulike etiske aspekter ved medieestetiske uttrykk