Hjem
Forskergruppen Visuell kultur
Arrangement

Museologifestivalen 2022

Forskergruppen Visuell kultur presenterer museologifestival 12.–16. september: Museologi: kunst, kultur, kjønn, kolonialisme, klima, kapital, kritikk.

Museologifestival header
Foto/ill.:
Ingrid Halland

Hovedinnhold

Forskergruppen Visuell kultur arrangerer en museologifestival med mange spennende tema knyttet til muselogifeltet, blant annet kjønnsperspektiver, vanskelige historier på utstilling, spørsmålet om privat kapital i museet, kolonial arv og repatriering.

Foredrag og paneldiskusjoner gjennom en hel uke på Litteraturhuset og på UiB-campus. Velkommen!

Mandag 12. september

Faglig ansvarlig: Sigrun Åsebø og Jakob Myklebust Huus
Kl. 18–20          

Om museer, kjønn og mangfold. Panelsamtale med Hilde Herming (Kvinnemuseet), Mathias Skaset (KODE) og Sigrun Åsebø (førsteamanuensis i kunsthistorie, UiB). Ordstyrer: Jakob Myklebust Huus.

Sted: Litteraturhuset i Bergen

Tirsdag 13. september

Faglig ansvarlig: Ingrid Halland
14–15

Tettere på fortiden? Utstillings- og formidlingsstrategier i museet. Deltakere i samtalen: Morten Spjøtvold (kurator for design og kunsthåndverk, KODE) og Odette Tetlie (pedagogisk leder ved Universitetsmuseet) og Ingrid Halland (førsteamanuensis i kunsthistorie,UiB).

Sted: Universitetsbiblioteket, Haakon Sheteligs plass 7 (Babelstuen, 0. et.)

19–20      

Om museumsarkitektur - gjenbruk eller nye signalbygg? Panelsamtale med Tord Øyen (Byarkitekten i Bergen), Karoline Kjesrud (Kulturhistorisk museum), Marina Bauer (arkitektMNAL og daglig leder og partner i Opaform), i samtale med Ingrid Halland (UiB).

Sted: Litteraturhuset

Onsdag 14. september

Faglig ansvarlig: Ingrid Halland (formiddag og kveld) og Tuva Mossin (ettermiddag)
Kl. 08.15–10

Om «Prosjekt om utstillingsarkitektur» på Kulturhistorisk museum og nedkurateringen av Sverre Fehns Middelaldersal. Gjesteforelesning v/ Karoline Kjesrud (førsteamanuensis ved Kulturhistoriskmuseum i Oslo).

Sted: Sydneshaugen skole, grupperom H

Kl. 14–15

Arrangement avlyst

Uten fast samling: En diskusjon om kunsthallenes potensiale som radikal samfunnsaktør. Paneldeltakere: Malin Barth (Kunsthall 3.14), Annine Birkeland (Gyldenpris Kunsthall) og AxelWieder (Bergen Kunsthall). Ordstyrer: Tuva Mossin.

Sted: Universitetsbiblioteket, Haakon Sheteligs plass 7 (Babelstuen, 0. et.)

Kl. 19–20.30

Privat kapital i museet: Muligheter og begrensninger. Paneldeltakere: Jérémie McGowan(kurator og designer, tidligere direktør ved Nordnorsk kunstmuseum), Liv Ramskjær(generalsekretær i Norges museumsforbund) og Haakon Thuestad (strategi- og kommunikasjonsdirektør v/ KODE). Panelleder: Ingrid Halland.

Sted: Litteraturhuset

Torsdag 15. september

Faglig ansvarlig: Ingrid Halland (formiddag) og Tonje Haugland Sørensen (kveld)
Kl. 08.15–10

Hva er kuratering i dag? Om nye kuratoriske tilnærminger. Eksempel: ROM for kunst og arkitektur og de 'arbeidende utstillingene'. Gjesteforelesning ved Gjertrud Steinsvåg (kurator og kunstnerisk/direktør av ROM for kunst og arkitektur).

Sted: Sydneshaugen skole, Auditorium B

Kl. 10–13

Nye blikk på nasjonal kunsthistorie. Workshop for alle kunsthistoriestudenter i samarbeid med Fagutvalget for kunsthistorie: Faglige workshopledere: Ingrid Halland, Samantha Leanne Smith, Tonje Haugland Sørensen, Martin Midtbø Rokkones, Adele Seip, Karoline Kjesrud og Gjertrud Steinsvåg.

Sted: Sydneshaugen skole, Auditorium A

Kl. 14-17

Live-streaming av seminaret «Helhet og mangfold. Samlingspresentasjoner i flerfaglige museer».arrangert av Nasjonalmuseet: https://www.nasjonalmuseet.

Sted: HF-bygget, Seminarrom 301

Kl. 19–20.30

Å vise eller ikke vise - formidling av vanskelige historier. Utstilling om hverdagsrasisme i Norge v/ Hanne Steien (utstillingsansvarlig) og Mona Abdel-Fadil (seniorforsker) begge Holocaustsenteret. Jorun Larsen (PhD stipendiat ved UiB): «Psykiatri på museum – Valen sykehusmuseum.» Innlegg og filmvisninger med etterfølgende paneldiskusjon. Diskusjonsleder: postdoktor TonjeHaugland Sørensen (UiB).

Sted: Litteraturhuset.

Fredag 16. september

Faglig ansvarlig: Sigrid Lien og Hilde Wallem Nielssen
Kl. 14–16

Å vite og ikke vite – om institusjonenes samvittighet. Foredrag v/ Sigrid Lien (professor ikunsthistorie, UiB) og Hilde Wallem Nielssen (professor, HVL) om Kinasamlingen ved KODE.

Sted: Auditorium A, Sydneshaugen skole.

Kl. 18–19.30

Forsoningsarbeid: Kolonial ignoranse og kolonialismekritiske praksiser i kunsthistorien. Keynote-forelesning ved Mathias Danbolt (Professor v/ Universitet i København). Etterfulgt av paneldiskusjon: «Museer og kolonial arv: en samtale om kolonialitet og repatriering avmuseumsobjekter». I panelet: Mathias Danbolt, Professor Camilla Brautaset (AHKR, UiB), Nils Anfinset (Universitetsmuseet) og Line Daatland (KODE). Panelstyrer: Hilde Wallem Nielssen (HVL).

Sted: Litteraturhuset