Hjem

Forum for vitenskap og demokrati

Hovedinnhold

Logo for Forum for vitenskap og demokrati

Forum for vitenskap og demokrati er et debattforum som setter universitets- og forskningspolitikk på dagsorden.

Forumet arrangerte den første debatten i september 2009 og har siden holdt en rekke møter om faglige problemstillinger som knytter seg til forutsetningene for kunnskapsproduksjonen og hvilke behov forskningen er innrettet mot.

Informasjon om arrangmenter legges her på websiden, facebook og sendes ut via e-post — kontakt nils.gunnar.songstad@uib.no dersom du ønsker å stå på listen vår.

Alle møtene er tilgjengelige som podcast. Noen ganger tar vi også med oss innleder i studio for en oppfølgende samtale.

Følg oss på Facebook.

Her kan du se video-opptak av enkelte tidligere møter
Har partiene noen universitetspolitikk? (27. aug. 2021)
Ivar Hippe: Korstoget mot velferdsstaten (25. aug. 2021)

Podcast
Du kan også få opptak av våre møter som podcast.