Hjem

Forum for vitenskap og demokrati

Hovedinnhold

Logo for Forum for vitenskap og demokrati

Forum for vitenskap og demokrati er et debattforum som setter universitets- og forskningspolitikk på dagsorden.

Forum for vitenskap og demokrati arrangerte det første debattmøtet i september 2009 og har holdt en rekke møter om faglige problemstillinger som knytter seg til forutsetningene for kunnskapsproduksjonen og hvilke behov forskningen er innrettet mot.

Informasjon arrangmenter legges på websiden og sendes ut via epost - send epost til nils.gunnar.songstad@uib.no dersom du ønsker å stå på listen vår.