Hjem
Forum for vitenskap og demokrati

Kollegialitet - ei moderne styreform

Illustrasjon av møte
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Skiftande regjeringar har dei siste 20 åra søkt å bygge ned kollegiale styringstradisjonar. Tilsette rektorar og dekanar, eksternt oppnemnd representasjon i styret, saman med krav om meir strategisk og "sterk leiing", er del av denne utviklinga.

Professor Kerstin Sahlin, Universitetet i Uppsala, har vore med på å skrive boka Kollegialitet en modern styrform (2015). Her argumenterer ho for at avvising av det kollegiale styret ved universitetet som gamaldags ikkje er basert på kunnskap om korleis denne styreforma verkar. Ifølge Sahlin er kollegialitet ei moderne styreform – ikkje berre, men kanskje særleg på eit universitet.

Kommentatorer: 
Johan Fredrik Odfjell, Næringslivsleiar, siviløkonom og eksternt medlem av UiB-styret
Lise Hellebø Rykkja, Forskar, UNI Rokkan og førsteamanuensis, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap

Stad:               Christie (Godt Brød Muséplassen)
Møteleiar:       Tor Halvorsen