Hjem
Forum for vitenskap og demokrati

Aksel Tjora: Medikalisering, standardisering, disiplinering

ADHD
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Er det slik at vårt samfunns iver etter måling og standardisering, samt medisinens sterke posisjon, skaper stadig snevrere rammer for normalitet? Et sosiologisk blikk på ADHD-problematikken gir grunn til å reise debatt om sykeliggjøring av samfunnsproblemer. Blokkerer vi for å møte utfordringene i et mer langsiktig perspektiv ved å gi piller til de minst konsentrerte barna og søke andre løsninger på individnivå?

Aksel Tjora er professor i sosiologi ved NTNU. Han har nylig utgitt boken ADHD og det disiplinerte samfunn (2016).

Sted:               Christie (Godt Brød Muséplassen)
Møteleder:      Anders Johansen