Hjem
Forum for vitenskap og demokrati

Trugsmåla mot den akademiske fridomen

Wilhelm Frimann Koren Christie
Foto/ill.:
Magnus Halsnes

Hovedinnhold

Den akademiske fridomen er truga verda over. USA, Tyrkia, Brasil er land der politiske endringar no set nye og uventa grenser for akademisk arbeid og fri forsking.

Men også i vår del av verda er den akademiske fridomen truga. Jens Stilhoff Sörensen, professor ved Göteborgs Universitet var ein av initiativtakarane til organisasjonen Academic Rights Watch.

Ei rekke brot på den akademiske fridomen i Sverige er blitt kartlagt og kritisert. Academic Rights Watch gjev og viktige bidrag til den generelle debatten om akademisk fridom.

Professor Jens Stilhoff Sörensen vil på møtet i Forum for vitskap og demokrati særleg drøfte erfaringane frå Sverige, og reise spørsmålet kva relevans desse har for Noreg i dag.


Stad: Christie (Godt Brød Muséplassen)
Møteleiar: Tor Halvorsen