Hjem
Forum for vitenskap og demokrati

En menneskeskapt virkelighet

Klimaendring, sosiale forestillinger og pedagogisk filosofi

En menneskeskapt virkelighet
Foto/ill.:
Res Publica

Hovedinnhold

Etiske dilemmaer i forbindelse med klimaendringer viser seg tydelig i utdannings-situasjoner. Man skal gi unge håp om fremtiden – samtidig som man vet at egne handlinger bidrar til å hindre bærekraftig utvikling.

I en nylig utkommet bok drøfter Ingerid S. Straume hvorfor så mange snakker om klimaendringer, men ikke gjør det som kreves. Hun belyser problemet i full bredde, og inviterer alle fag og disipliner, særlig ‘utdannere’ på alle nivåer, til å være med på en gjennomtenkning av sin egen rolle. Straume hevder at det er mulig å finne en vei videre – men ikke ved å insistere på politisk nøytralitet.

Tid: tirsdag 28. november 2017, kl. 15.00 – 16.30
Sted: Christie Café (Godt Brød)
Møteleder: Peter M. Haugan